INTEGRITEIT

INTEGRITEITSBELEID 
K9 DETECTION BELGIUM NV 

Het klinkt vanzelfsprekend, maar integriteit is vereist in bewaking. Onze agenten hebben een voorbeeldfunctie. Zowel op publieke plaatsen als op privédomeinen krijgen bewakingsagenten ruime toegang en verantwoordelijkheid. 

Daarom vereist K9 Detection Belgium (K9 DB) medewerkers die wel degelijk goed om kunnen met dergelijke verantwoordelijkheid.

1. Opleiding

Verantwoordelijke medewerkers tewerkstellen begint bij het aanwervingsproces. Naast de wettelijke screening van bewakingsagenten zorgt K9 DB voor een proces van evaluatie. Een bewakingsagent (BA) wordt getest op publieke evenementen zoals bijvoorbeeld het verzorgen van de bewaking tijdens een voetbalmatch. 

Zo krijgt de nieuwe werknemer de kans om collega’s en verantwoordelijken te leren kennen. K9 DB krijgt op zijn beurt de kans om de werknemer te leren kennen. 

De werknemer krijgt de nodige richtlijnen en instructies. Per post zorgt de postverantwoordelijke voor het ter beschikking stellen van deze richtlijnen en instructies. 

De postverantwoordelijke zal in samenwerking met de personeelsverantwoordelijke een eerste evaluatie houden na één maand en een tweede evaluatie na zes maanden. Vervolgens worden er jaarlijks functioneringsgesprekken uitgevoerd door de postverantwoordelijke in samenwerking met de personeelsverantwoordelijke. 

2. Profiel van de BA

De algemene vaardigheden van een bewakingsagent zijn een rustig en correct voorkomen, een groot incasseringsvermogen en stressbestendig. De grootste kracht van een bewakingsagent ligt immers in wat hij is: beheerst, kalm en onpartijdig. Conflictsituaties los je het snelst op met rustig te praten en te bemiddelen. Geweld gebruiken we nooit, tenzij het noodzakelijk is voor de eigen veiligheid van de bewakingsagent of derden. 

Het is zeer belangrijk dat elke BA in een gevaarlijke situatie, zoals een fysieke aanval, ongeval of brand, nuchter kan blijven nadenken zodat hij de zaak doordacht en correct afhandelt. 

Een BA moet tevens over een goed redenerings-, observatie- en oriëntatie vermogen beschikken, gepaard gaanden met een preventief inzicht en veiligheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

Tot slot moet een BA over een administratieve nauwkeurigheid om zijn verslagen overzichtelijk en duidelijk op te stellen. 

3. Ethische code

Bij de uitvoering van zijn taken, dient de BA zich te houden aan de gedragsregels opgelegd door K9 DB. Deze gedragsregels dienen te worden gerespecteerd met het oog op het streven naar de grootst mogelijke klantentevredenheid. 

– Flexibiliteit
De BA stelt zich flexibel op naar de klant en de firma bij de uitvoering van eventueel extra taken of bijvoorbeeld ter vervanging van zieke collega’s. 

– Collegialiteit 
Wij respecteren onze collega’s waarmee we samenwerken, ongeacht hun geslacht, leeftijd, huidskleur, geloof of geaardheid. 

– Professionalisme
Bij het uitoefenen van onze functie handelen we steeds op een professionele wijze en dit binnen het kader van de wetgeving en de interne regels van de onderneming. Bij de aanvang van de dienst verschijnen we verzorgd en in het uniform dat wordt verwacht voor die bepaalde dienst. We verzorgen ons taalgebruik zodat iedereen ons maximaal kan verstaan. We beheren de materialen die ons ter beschikking worden gesteld door K9 DB of de klant, als een goede huisvader. 

– Klantgerichtheid
Onze klanten en hun personeel behandelen we met het grootste respect en vriendelijkheid. We zijn niet nieuwsgierig en houden er een geheimhoudingsplicht op na. 

– Uniform
Ons uniform is ons visitekaartje en we zorgen ervoor dat ons uniform onberispelijk is. Het uniform zorgt voor herkenbaarheid en het afdwingen van respect. 

– Deontologie tegenover de klant
Door de nauwe samenwerking met de klant weten we dat de BA en de klant of zijn medewerkers een band krijgen waarbij vertrouwelijke of persoonlijke worden besproken. Elke BA moet zich teruggetrokken opstellen en alle contacten met de klant moeten werk gerelateerd en professioneel blijven. De BA stelt geen vragen aan de klant of zijn medewerkers, tenzij iemand van hiërarchische lijn (HL) hier expliciet om heeft gevraagd. 

De gouden regel voor een BA is zeer discreet observeren (horen, zien en zwijgen) en ingrijpen als onze taak vraagt om dit te doen. Als we reageren is het altijd een situatie goed in te schatten voor we gaan handelen. Zo kunnen we de kans op een professionele fout tot een minimum beperken en de situatie tot een zo goed mogelijk einde brengen. 

Een bewakingsagent werkt voor K9 DB bij de klant als externe firma en moet bij problemen ten rade gaan bij de HL. Interne problemen worden nooit besproken met de klant of zijn medewerkers, tenzij expliciete toestemming van de HL. Dit geldt ook voor persoonlijke meningen.

4. Dresscode 

Voor alle bewakingsagenten van K9 DB geldt een uniformplicht conform de weersomstandigheden en de verschillende werkposten. De onderneming behoudt er verschillende kledij op na naar gelang de werkpost of opdracht. De bewakingsagenten worden hierover geïnformeerd op basis van hun individuele planning.  

Intern reglement:
• De kledij voorziet het Vigilis embleem op de rechterborstzijde zoals de wetgeving verplicht. 
• De identificatiekaart van IBZ wordt gedragen in de badgehouder voorzien door K9 DB. 
• Netjes geschoren of getrimde baard en deftig kapsel 
• Piekfijn verzorgde kledij 
• Goed onderhouden en verzorgd schoeisel

Contact

E info@k9detection.be
T + 32 (0)475 64 79 81
T + 32 (0)475 31 36 82

Maatschappelijke zetel

Spanjaardstraat 59
8490 Stalhille

Bureel

Brugsesteenweg 105
8450 Bredene

Vermelding Staatsblad

Vergunning F.O.D. IBZ 16.1154.03
KBO: 0839.202.725

Integriteit
Verzekering 
AG INSURANCE
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 03/99556754

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google